Biuro numerów i spis abonentów

Decyzją z 14 lipca 2006 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyznaczył Telekomunikację Polską S.A. do świadczenia wszystkim użytkownikom usługi ogólnokrajowego spisu abonentów i usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych. Prezes… read more →