Sprzeciw do zmiany cennika TP

W dniu 31 lipca 2006 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o sprzeciwie wobec przedłożonego przez Telekomunikację Polską S.A. projektu zmiany cennika usług telekomunikacyjnych. Projekt TP przewidywał zamknięcie obsługi… read more →