Umowa pomiędzy TP i Multimedia Polska

Spółka Multimedia Polska zawarła z TP umowę o połączeniu sieci. Umowa wejdzie w życie 1 lipca. „Przedmiotem umowy jest wzajemne określenie warunków współpracy stron w zakresie połączenia stacjonarnej publicznej sieci… read more →