Zmiana ustawy Prawo telekomunikacyjne

7 października 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Usprawnienie instytucji i mechanizmów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym,… read more →