Ministerstwo Cyfryzacji na INET MEETING

W tegorocznej konferencji INET wzięło również Ministerstwo Cyfryzacji. Reprezentował je Dominik Kopera, pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora w Ministerstwie.

Opracowana w Ministerstwie strategia opiera się na założeniu, że Polska będzie się rozwijała w sposób innowacyjny. Szczególną uwagę przykłada się do zapewnienia dostępu do internetu dla nowoczesnej edukacji. Nowe technologie, oparte o sieci telekomunikacyjne mają stanowić wsparcie dla szkół w dostępie do wiedzy.

W swych planach Ministerstwo podejmie współpracę ze wszystkimi operatorami, także – a może głównie – z sektora MŚP. Czyniąc zadość wymogą pomocy publicznej działania będą skupiać się na zapewnieniu dostępu do internetu obywatelom, którzy do tej pory takiej możliwości nie mają. Wsparcie publiczne mają otrzymać rejony, gdzie przedsiębiorcy telekomunikacyjni ze swych środków nie będą chcieli inwestować.

Ministerstwo deklaruje również pomoc w pokonywaniu barier biurokratycznych i ułatwieniu realizacji inwestycji. Działania te mają ostatecznie doprowadzić do porozumienia na rzecz cyfrowego rozwoju we współpracy z rynkiem telekomunikacyjnym, z podmiotami odpowiedzialnymi za proces budowlany oraz z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.